Birimin Kuruluş Dayanağı

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 48. maddesine dayanılarak kurulmuş olan Akdeniz Üni­versitesi Rektörlük Basımevi’nin görevlerini, ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları ve bunların dışında kalan yayınlarla ilgili çalışma esaslarını içerir. Görev Kapsamı Ve Açılımı: Basımevi, bağlı bulunan akademik ve yönetsel birimler ile Döner Sermaye birimlerinin görev­lerini yaparken gerekli olan tüm yazılı materyallerin zamanında ve doğru olarak sağlanmasını, özel kişilerin benzer taleplerini sınırlı miktarda da olsa, çok az bir kar payı ile karşılamaktır. BİRİMİN YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER a) Birimin iş ve işlemlerine ilişkin iç yönerge ya da yönetmelik: Herhangi bir yönetmelik yoktur. b) Birimin görev alanı içinde var olan mevzuata göre yaptığı iş ve işlemler: Basımevi, bağlı bulunan akademik ve yönetsel birimler ile Döner Sermaye birimlerinin görevlerini yaparken gerekli olan tüm yazılı materyallerin basımı veya çoğaltılması: Kitap, ders kitabı, davetiye, form vs. c) Birimin görev alanı haricinde planladığı, yaptığı diğer iş ve işlemler: Yoktur. d) Birimle ilgili formlar: – Basım Maliyet Formu, – Maliyet Pusulası, – Fiyat Teklif Formu, – Teslim Tutanağı, – Stok Kontrol Formu (kağıt ve sarf malzeme), – Bakım Çizelgesi, – İş Takip Formu, – Malzeme Sipariş Formu, – Haftalık Çalışma Raporu DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİLER İş Bölümü Yapılan Birimler 1. Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Baskı öncesi hazırlık aşamasında, basımı yapılacak materyalin bilgisayar ortamında grafik tasarımının hazırlanması sürecinde iş bölümü yapılmaktadır. 2. Yayın Komisyonu Ders aracı olarak kullanılacak kitaplar ve yardımcı ders kitaplarının maliyeti, gerekli olan malzemenin belirlenmesi Basımevi tarafından çıkarılmakta ve Yayın Komisyonu’na bildirilmektedir. 3. MEDİKO Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Ders aracı olarak kullanılacak kitaplar ve yardımcı ders kitaplarının teslimi, MEDİKO Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi’ne yapılmaktadır.

Duyurular

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Basımevi Şube Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0 242 3106649
Tel: 0 242 3101765