Görev Tanımı

Baskı işlemine başlamadan önce, basılacak işlerin sıraya konması ve düzenli bir şekilde takip edilmesi için: Şahıslar / Birimler ya da Fakülteler ile Basımevi Merkezi arasında hiçbir zorluk oluşturmayan resmi yazışmaların yapılması gerekmektedir. Rektörlük bünyesindeki Basımevi Merkezi bu yazışmaların yapılabilmesi, işlerin sıraya konması, baskısı yapılacak işlerin baskı çeşidinin belirlenmesi ve düzenli olarak takip edilebilmesi gerekmektedir.

Şahıslardan/Birimlerden ya da Fakültelerden baskısı yapılacak işin özelliklerini belirten baskı talebi için yazı gelir.
Rektörlük’e bağlı birimler, basım talebi yazısını hem Basımevi Merkezi’ne hem de İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na yazmalıdırlar.
Basımevi, bu yazıya dayanarak yapılacak iş için bir maliyet hesabı yapar.
Belirtilen maliyet, talebi yapan Şahıs/Fakülte/Yüksekokul/Rektörlük’e (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı) bildirilir.
Basılacak iş için Genel Sekreterlik’ten veya Rektörlük’ten onay alınarak iş emri çıkarılır.
Basımı yapılması talep edilen işlerin tasarımlarının bitmiş olması gerekmektedir.
Basımı yapılması talep edilen işler bilgisayar ortamında (disket, CD vb.) veya film olarak ulaştırılmalıdır. Eğer tüm bunlar olanaklı değilse Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile temasa geçilmelidir.
İş emri ve tasarımı Basımevi Merkezi’ne ulaşmasının ardından gelen iş emrine göre baskı hazırlığına başlar.
Basımevinin üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bir birim olması nedeniyle yapılacak her iş ücrete tabi olup, basım maliyet tutarlarının karşılanması birim (Rektörlük-İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı)/ fakülte/ yüksekokul hesaplarından Döner Sermaye işletme Müdürlüğü Basımevi hesabına aktarımı yoluyla; şahıs ve özel kurum/firma basım işleri ise, fatura karşılığı vezne veya banka hesabı ödemesi ile yapılması gerekmektedir.

Basımevi Merkezi bütün Fakülte ve Birimlerin gereksinimine, dışardan gelen baskı taleplerine, piyasaya oranla daha ekonomik olmaya ve olanakları çerçevesinde en iyi kalitede yanıt verebilme çabası içindedir.

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Basımevi Şube Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0 242 3106649
Tel: 0 242 3101765